Veelgestelde vragen

We streven ernaar om de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist na de zomer af te ronden. De gebiedsvisie vormt de leidraad voor toekomstige meer gedetailleerde plannen, zoals bestemmingsplannen of ontwikkelplannen. De gemeenteraden nemen in december 2024 een besluit over het vervolg.

Hieronder vindt u het overzicht van het voorlopige proces

Begin februari 2024: Interviews met belangenorganisaties, bewoners, grondeigenaren en projectontwikkelaars.

1 en 2 maart 2024: Straatgesprekken over ideeën voor het gebied.Open gesprekken over behoeftes, hoop en kansen voor de ontwikkeling van het gebied.

Eind maart 2024: Online vragenlijst over opgehaalde ideeën. Aanvullende reacties ophalen: Hebben we u goed gehoord tijdens de straatgesprekken?

24 april 2024: Informatiemarkt: eerste plannen presenteren en aanvullen met reacties van bezoekers.

Begin juni 2024: Online vragenlijst over uitkomsten gepresenteerde plannen. Aanvullende reacties ophalen: Hebben we u goed gehoord tijdens de bijeenkomsten?

Na de zomer 2024: Expositie over een uitgewerkt plan voor het gebied en mogelijkheid om te reageren. Aanvullende reacties ophalen: Hebben wij uw reacties goed verwerkt?

Eind 2024: Gebiedsvisie Driebergen-Zeist naar de gemeenteraden voor besluit.

Een gebiedsvisie is een strategisch document dat de langetermijnvisie en ambities voor de ontwikkeling van een bepaald gebied beschrijft en als leidraad wordt gebruikt bij toekomstige beslissingen.

De gebiedsvisie beschrijft hoe men het gebied in de toekomst ziet en welke waarden en kwaliteiten er behouden of toegevoegd worden. De ruimtelijke structuur wordt beschreven, zoals welke functies dit gebied in de toekomst zal hebben (bv wonen, werken, recreatie etc.), maar ook groenvoorzieningen, infrastructuur. Het benoemt de karakteristieken en identiteit, zoals historische aspecten, cultureel erfgoed en landschappelijke kenmerken. Daarnaast worden duurzaamheidsprincipes en kwaliteitsstandaarden opgenomen. Tot slot wordt aangegeven hoe belanghebbenden en de gemeenschap zijn betrokken bij het ontwikkelingsproces.

De gebiedsvisie vormt de leidraad voor toekomstige meer gedetailleerde plannen, zoals bestemmingsplannen of ontwikkelplannen.

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist en wordt begeleid door de ingehuurde bureaus Posad Maxwan (stellen de gebiedsvisie op), cocosmos (begeleiden de participatie), Stadkwadraat (adviseren over de financiën) en De Wijde Blik (verzorgen de communicatie).

Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist geloven dat inwoners en ondernemers ervaringsdeskundigen zijn in het wonen en werken in deze regio. Deze ervaringen helpen bij het schrijven van de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist en het maken van nieuw beleid.

In dit participatietraject willen we (toekomstige) bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekken om mee te denken over een nieuwe kern. We halen graag kennis en ervaring op.

Het Handvat Participatie van gemeente Zeist en de aanpak participatie #verbinden#doen gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen de basis van het participatietraject voor gebiedsvisie Driebergen-Zeist. De participatie wordt georganiseerd en begeleid door energiek participatiebureau: cocosmos. De gemeenteraden hebben als belangrijkste uitgangspunten voor de participatie meegegeven:

  • Gemeente is initiatiefnemer en voert regie op proces en samenspel
  • Gebruik van kennis, ervaring en creativiteit in de samenleving, ook van minder makkelijk te bereiken stakeholders
  • Participatieniveau van raadplegen en adviseren
  • Raadsleden worden actief betrokken
  • Van grof en abstract naar fijn
  • Iedereen is welkom: we komen tot verbinding vanuit creativiteit en denken in mogelijkheden

In december 2023 is de uitgewerkte participatieaanpak met de gemeenteraden en met alle geïnteresseerden (via de nieuwsbrief) gedeeld.

Stuur een email naar contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030 op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.

 

Contact


contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030, en kies voor gemeente Zeist, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.


 

Over het project

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, met Provincie Utrecht als partner, en wordt begeleid door Posad Maxwan, Cocosmos, Stadkwadraat en De Wijde Blik.

Volg ons via

Icoon Facebook    Icoon Instagram     Icoon Mail 

 

 Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug           ​​​​​​ Logo Gemeente Zeist            ​​​​​​Logo Provincie Utrecht     

 
Cookie-instellingen